SEGATUR
  Inicio   >>  Descargas
Descargas    |    Meteoroloxía    |    Contacta    |    Mapa WEB  

DOCUMENTOS
  Dossier de Empresa
  Catálogo de Productos
SOFTWARE
  Escritorio
    OpenOffice.org en galego - gratis
    Firefox en galego - gratis
    Thunderbird en galego - gratis
  GPS
    Google Earth - gratis
OUTROS DATOS
  Folletos
  Tracks de rutas PR-G homologadas
  Tracks de outras rutas
  Tracks de rutas BTT
  Coordinatógrafo


VOLVERCopyright © Sendeiros de Galicia para o Turismo Rural | Condicións de uso

Apdo. 5430 - Rúa Zaragoza 62 int. - 36211 - VIGO - GALICIA
Telf.: 886 11 70 11 - Fax: 886 11 70 11
info@segatur.com

webmaster@segatur.com